/ Eng/

家長拼音

全新!!! 網上影片課程

5天「Read4Fun家長拼音」

速成秘技

 

 

首次公開

5天「Read4Fun家長拼音」速成秘技

解決多年拼音難題!

 

❓我小朋友好討厭英文!

❓學咗咁多年拼音,學極唔識!

❓洗咗咁多錢,完全唔記得哂!

❓我幫唔到佢,我都唔識拼音!

 

 

全新!!! 網上影片課程

⭕ 5天成為👩🏻‍🏫家中拼音導師👨🏻‍🏫

⭕ 極速掌握發音、串字、默書技巧

⭕ 隨時隨地在家自學,速度由你決定!

⭕ 學識再教小朋友,成效快幾倍!

 

🤩首100名優惠:$788 (原價$5,488),包括:

🔅23 個視像教學影片

🔅20 頁工作紙 + 聲帶

🔅51 個合拼 + 解碼示範

🔅95% 小學詞彙表

🔅6 級 Sound Charts

🔅永久重溫全套教學影片

 

 

【拼音之神奇 – 家長應用拼音】(入門篇)

網上直播工作坊 (免費參加)

 

【爸媽學拼音】由幼兒拼音專家ABC Pathways Group 主辦的「家長拼音工作坊」協助家長速學拼音,成為子女人生第一個老師,從少接觸拼音,事半功倍。

 

🌈【拼音之神奇 – 家長應用拼音 (入門篇)】網上直播工作坊
  • 費用:全免 (名額150名)
  • 日期:11月14日 (星期六)
  • 時間:11:00am – 12:30pm
  • 形式:網上直播
🌈課程內容:
  • ✅專為家長度身訂造的拼音速成課程
  • ✅極速有效教授原音拼合法(Synthetic Phonics)
  • ✅學習字母的發音及生字的正確讀音、合拼及解碼的技巧
  • ✅讓爸媽在家幫助子女提升英文閱讀及串寫能力